Page 5 - Brozura_200x200mm
P. 5

Prečo my?

      1.
      Sme súkromná rodinná firma pracujúca na princípoch výnimočného vzťahu
      medzi majiteľmi a zamestnancami. Držíme sa zásady osobitného prístupu

      ku všetkým zamestnancom a snažíme sa plne chápať ich požiadavky, pro-
      fesné, súkromné a osobné ambície. Vytvárame podmienky pre profesný
      a osobný rast naších zamestnancov a v maximálnej miere sa staráme o ich
      bezpečnú prácu, aby sa v zdraví a pokoji vrátili k svojim rodinám.      2.
      Pre svojich zákazníkov robíme maximum a pridaná hodnota je náš osobitný
      prístup k ich problémom s elektrinou. Chápeme aká je elektrická energia

      a jej bezpečné využitie pre každého partnera dôležitá a ako na tom závisí
      jeho napredovanie. Preto sme v maximálnej miere pripravení na riešenie
      všetkých problémov ako i nových projektov a spolupráce na nich.


      3.

      Pracujeme s certifikovaným náradím, prístrojmi, meracou technikou
      a dodávame komponenty svetových lídrov v každej oblasti našej činnosti.
      Naša spoločnosť i zamestnanci disponujú oprávneniami vo všetkých po-

      trebných oblastiach svojej činnosti. Spoločnosť je transparentná z pohľa-
      du vlastníckych vzťahov, je zapísaná do Zoznamu podnikateľov Úradu pre
      verejné obstarávanie a v Obchodnom registri má zapísaných užívateľov
      konečných výhod. Naša spoločnosť je držiteľom prestížneho certifikátu
      podľa ISO 9001:2015 a má zavedený systém enviromentálneho manažmenu

      a manžmentu BOZP podľa OHSAS.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10