Page 6 - Brozura_200x200mm
P. 6

Elektroinštalačné práce

      Montáže vnútorných elektroinštalácií budov, kancelárií, technických a technologických
      objektov, pripojovanie technológií

      Montáže osvetlenia, vnútorných elektrických rozvodov pre zásuvkové, svetelné obvody,
      rozvody počítačových sietí s protokolom o zapojení a kvalite

      Inštalácie televíznych a satelitných rozvodov, inštalácie elektrického vykurovania a in-
      štalácie prvkov nadštandardného vybavenia kancelárskych a priemyselných objektov.
      Elektrické inštalácie pre vzduchotechniku a iné technické vybavenie budov - mraziace
      boxy, kuchyne, bufety jedálne.

      Inštalácie pre záložné zdroje energie, núdzové osvetlenie.
      Inštalácie požiarne odolných trás a kabeláže. Montáž protipožiarnych prepážok a proti-
      požiarna ochrana káblov. Ochrana káblových prestupov proti vode a hlodavcom.
      Dodávky, montáže a zapojovanie rozvádzačov NN a VN podľa projektovej dokumentácie.

      Výkopové a zemné práce pre realizáciu prípojok NN a VN.
      Uzemnenie budov a objektov, realizácia bleskozvodov.
      Rezanie drážok, pokládka montáž ovládacích magnetických slučiek pre rôzne inteligent-
      né systémy ovládania brán, závor a rolovacích brán objektov a svetelnej signalizácie do
      chodníkov, ciest a objektových kominikácií.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11