Page 8 - Brozura_200x200mm
P. 8

Verejné osvetlenie

      Dodávky a inštalácie verejného osvetlenia ( VO ) a osvetlenia parkovísk, komunikácií,
      ciest a objektov v závodoch, na športoviskách, v obciach a mestách.


      Výkopové práce, uzemnenie stožiarov ( VO ) , základy pre stožiare, dodávky a osadenie
      stožiarov, výkopy pre napájanie stožiarov, montáže stožiarových svorkovníc, dodávky
      a montáž svietidiel VO, dodávky a montáže rozvádzačov VO. Realizácia prípojok k vere-
      jnému osvetleniu.


      Dodávky a montáže inteligentných systémov ovládania VO, astronomické hodiny,
      stmievanie, systémy


      Diaľkového ovládania osvetlenia ciest, objektov, areálov, parkov, športovísk, budov
      a domov.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13