[ico]

Verejné osvetlenie

Dodávky a inštalácie verejného osvetlenia a osvetlenia parkovísk, komunikácií, ciest a objektov v závodoch, na športoviskách, v obciach a mestách.

Viac informácií »

[ico]

Pokládky vedenia

Pokládky, kontrola, skúšky a revízie vedenia vysokého a nízkeho napätia, vzdušné, povrchové a podzemné vedenia.

Viac informácií »

[ico]

Poruchové služby

Diagnostika a odstránenie porúch na VN a NN vedeniach na základe servisných zmlúv.

Viac informácií »

[ico]

Elektroinštalačné práce

Montáže vnútorných elektroinštalácií budov, kancelárií, technických a technologických objektov, pripojovanie technológií.

Viac informácií »

[ico]

Domové inštalácie

Elektrionštalácie obytných objektov, zriadenie prípojok, vnútorné a vonkajšie inštalácie elektro, EPS, LAN.

Viac informácií »

[ico]

Údržba, opravy a servis

Diagnostika a posúdenie stavu elektrických zariadení, bleskozvodov, inštalácií a rozvodov na základe zmluvných vzťahov.

Viac informácií »

Brožúra (Flipbook)

prelistovať brožúru

Prečo my?

1.

Sme súkromná rodinná firma pracujúca na princípoch výnimočného vzťahu medzi majiteľmi a zamestnancami. Držíme sa zásady osobitného prístupu ku všetkým zamestnancom a snažíme sa plne podporovať ich profesijné, súkromné a osobné ambície. Vytvárame podmienky pre profesijný a osobný rast našich zamestnancov a v maximálnej miere sa staráme o ich bezpečnú prácu, aby sa v zdraví vrátili k svojim rodinám.

2.

Svojich zákazníkov si vážime a robíme maximum pre to, aby boli s našimi službami bezvýhradne spokojní. Sme si vedomí významu elektrickej energie a potreby jej bezpečného využívania zo strany našich klientov. Preto sme kedykoľvek pripravení na riešenie všetkých problémov a taktiež na spoluprácu pri realizácii nových projektov, ktoré sú pre nás výzvou.

3.

Pracujeme s certifikovaným náradím, prístrojmi, meracou technikou a dodávame komponenty svetových lídrov v každej oblasti našej činnosti. Naša spoločnosť i zamestnanci disponujú oprávneniami vo všetkých oblastiach, potrebných pre plnohodnotný výkon svojej práce. Naša spoločnosť je držiteľom prestížneho certifikátu podľa ISO 9001:2015 a má zavedený systém environmentálneho manažmentu a manažmentu BOZP podľa OHSAS.

Naši obchodní partneri

[logo: abb_logo.jpg]
[logo: accenture_logo.jpg]
[logo: actemium.jpg]
[logo: aeg_logo.jpg]
[logo: anmima_logo.jpg]
[logo: bbc_logo.jpg]
[logo: bvs_logo.jpg]
[logo: coproject_logo.jpg]
[logo: egem_logo.jpg]
[logo: elektra_logo.jpg]
[logo: elektrarne_logo.jpg]
[logo: energo_logo.jpg]
[logo: enersys_logo.jpg]
[logo: enseco_logo.jpg]
[logo: eon_logo.jpg]
[logo: haramia_logo.jpg]
[logo: chemconex_logo.jpg]
[logo: javis_logo.jpg]
[logo: natus_logo.jpg]
[logo: nuclear_logo.jpg]
[logo: obo_logo.jpg]
[logo: philips_logo.jpg]
[logo: ppa_logo.jpg]
[logo: rainside_logo.jpg]
[logo: rhea_logo.jpg]
[logo: roez_logo.jpg]
[logo: sastin_logo.jpg]
[logo: sat_logo.jpg]
[logo: schneider_logo.jpg]
[logo: siemens_logo.jpg]
[logo: skoda_logo.jpg]
[logo: snd_logo.jpg]
[logo: stabil_logo.jpg]
[logo: strander_logo.jpg]
[logo: tesco_logo.jpg]
[logo: tyco_logo.jpg]
[logo: volksvagen_logo.jpg]
[logo: vuez_logo.jpg]
[logo: vuje_logo.jpg]
[logo: wma_logo.jpg]