Služby

Verejné osvetlenie ...

 • dodávky a inštalácie verejného osvetlenia (VO) a osvetlenia parkovísk, komunikácií, ciest a objektov v závodoch, na športoviskách, v obciach a mestách
 • výkopové práce, uzemnenie stožiarov (VO), základy pre stožiare, dodávky a osadenie stožiarov, výkopy pre napájanie stožiarov, montáže stožiarových svorkovníc
 • dodávky a montáž svietidiel a rozvádzačov VO, realizáciu prípojok k VO
 • dodávky a montáže inteligentných systémov ovládania, astronomických hodín, systémov diaľkového ovládania osvetlenia ciest, objektov, areálov, parkov, športovísk, budov a domov
[ico]

Pokládky vedenia ...

 • pokládka, kontrola, skúšky a revízie vedenia vysokého (VN) a nízkeho napätia (NN)
 • vzdušné, povrchové i podzemné vedenie
 • výkopy pre zemné vedenie VN a NN, pokládka uzemnenia, káblov, ochrany zemných káblov, výstražného zabezpečenia káblov, „zához“ a parkové úpravy po výkopoch
 • pokládky vedenia VN a NN na oceľových konštrukciách a stavebných prvkoch v priemyselných objektoch a výrobných linkách
 • inštalácie vzdušného vedenia, stĺpov a odpojovačov, prechod zo vzdušného do zemného vedenia
 • projektová dokumentáciu, skúšky, diagnostiky, revízie a úradné skúšky na vedeniach VN
 • dodávky a napájanie trafostaníc, dieselgenerátorov a záložných zdrojov
[ico]

Poruchové služby ...

 • diagnostika a odstránenie porúch na vedeniach vysokého (VN) a nízkeho napätia (NN)
 • diagnostika meraním izolačných stavov na vedeniach, kábloch a vodičoch
 • diagnostika na bleskozvodoch a uzemnení strojov a zariadení
 • lokalizácia káblov uložených v zemi
 • diagnostika káblov VN a NN uložených v zemi
 • monitoring a zhodnotenie stavu elektrických rozvodov a sietí, trás a zariadení – rozvádzačov, motorov, inštalácií, bleskozvodov
[ico]

Elektroinštalačné práce ...

 • montáže vnútorných elektroinštalácií budov, kancelárií, technických a technologických objektov, pripojovanie technológií
 • montáže osvetlenia, vnútorných elektrických rozvodov pre zásuvkové, svetelné obvody
 • rozvody počítačových sietí s protokolom o zapojení a kvalite inštalácie televíznych a satelitných rozvodov
 • inštalácie elektrického vykurovania
 • inštalácie prvkov nadštandardného vybavenia kancelárskych a priemyselných objektov
 • elektrické inštalácie pre vzduchotechniku a iné technické vybavenie budov – mraziace boxy, kuchyne, bufety jedálne
 • inštalácie pre záložné zdroje energie, núdzové osvetlenie
 • inštalácie požiarne odolných trás a kabeláže, montáž protipožiarnych prepážok a protipožiarna ochrana káblov, ochrana káblových prestupov proti vode a hlodavcom
 • dodávky, montáže a zapojovanie rozvádzačov NN a VN podľa projektovej dokumentácie, výkopové a zemné práce pre realizáciu prípojok NN a VN
 • uzemnenie budov a objektov, realizácia bleskozvodov
 • rezanie drážok, pokládka a montáž ovládacích magnetických slučiek pre rôzne inteligentné systémy ovládania brán, závor a rolovacích brán objektov a svetelnej signalizácie do chodníkov, ciest a objektových komunikácií
[ico]

Domové inštalácie ...

 • montáže prípojok pre rodinné domy vrátane výkopových a zemných prác
 • uzemnenie rodinných domov, príprava pre bleskozvody a ich montáž
 • elektroinštalácie rodinných domov pre zásuvkové a svetelné obvody, montáže rozvádzačov dodávky a montáž vypínačov, zásuviek
 • montáž elektrických spotrebičov, príprava napájania pre klimatizácie, kuchynské spotrebiče, bojlery, kotly, rekuperácie, solárne kolektory
 • príprava pre elektronickú požiarnu signalizáciu, poplachové a bezpečnostné systémy, počítačové siete, montáže svietidiel – osvetlenia interiérov a exteriérov, dodávky svietidiel, časových spínačov a svetelných a pohybových senzorov
 • príprava pre bránové systémy, bazény, altánky
 • záhradné a jazierkové osvetlenie
 • inteligentné ovládanie domácností, príprava a dodávky inteligentných kamerových systémov
[ico]

Údržba, opravy a servis ...

 • diagnostika a posúdenie stavu elektrických zariadení, bleskozvodov, inštalácií, rozvodov a osvetlenia na základe zmluvných vzťahov
 • servis a údržba prevádzkovaných zariadení VN a NN
 • poskytovanie profilaxie na elektrických a energetických zariadeniach – sieťach, rozvádzačoch a elektromotoroch
 • podpora činností dodávateľov iných profesií na zariadeniach VN – dozor pri prácach, stavebných úpravách, na rozvodniach VN, na trafostaniciach či vedeniach VN a NN
 • dozor pri demontážach a likvidácii zariadení VN
 • riadenie činností pri opravách, rekonštrukciách a likvidácii zariadení VN a NN
[ico]